Stanice

Prema rečima Ljiljane Šunjevarić, “Stanice” su, u konteksu današnjice, postale ne samo označitelji kretanja, već i mesta neizvesnih zaustavljanja, administrativnih zabrana i gotovo beskrajnih onespokojavajućih čekanja. Time je njen rad, iako promišljan i planiran pre pandemije korona virusa, dobio povećanu aktuelnost i postao aluzija na svet koji se iznenada zaustavio. Izložba obuhvata sedam slika velikog formata, od kojih su dva diptisi, a prikazuju monumentalne holove različitih međunarodnih aerodroma, prostrani enterijer železničke stanice i naizgled napušteni tržni centar ili hipermarket, feribot koji prevozi putnike, kao i unutrašnjost prostranog i naizgled nedovršenog hrama, koji kao da još nije u potpunoj funkciji.

Ambijenti monumentalnih enterijera predstavljeni su najčešće sa malim grupama ljudi koji su u stanju neodređenog i neusmerenog kretanja, naizgled u iščekivanju. Na nekim slikama ti enterijeri izgledaju kao pusti i ispražnjeni prostori.Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu (MSUB). Nakon višemesečne sanacije, ponovo će biti otvoren za posetioce od 5. februara, a izlagački program posle pauze nastavlja izložbom slika “Stanice” Ljiljane Šunjevarić.Prema rečima Ljiljane Šunjevarić, “Stanice” su, u konteksu današnjice, postale ne samo označitelji kretanja, već i mesta neizvesnih zaustavljanja, administrativnih zabrana i gotovo beskrajnih onespokojavajućih čekanja. Time je njen rad, iako promišljan i planiran pre pandemije korona virusa, dobio povećanu aktuelnost i postao aluzija na svet koji se iznenada zaustavio.

Izložba obuhvata sedam slika velikog formata, od kojih su dva diptisi, a prikazuju monumentalne holove različitih međunarodnih aerodroma, prostrani enterijer železničke stanice i naizgled napušteni tržni centar ili hipermarket, feribot koji prevozi putnike, kao i unutrašnjost prostranog i naizgled nedovršenog hrama, koji kao da još nije u potpunoj funkciji. Ambijenti monumentalnih enterijera predstavljeni su najčešće sa malim grupama ljudi koji su u stanju neodređenog i neusmerenog kretanja, naizgled u iščekivanju. Na nekim slikama ti enterijeri izgledaju kao pusti i ispražnjeni prostori.

Slikarstvo Ljiljane Šunjevarić već više godina zasniva se na snažnim i simboličkim prizorima međuodnosa ljudi u kretanju i različitih prostora, poput močvara, šuma, dolina reka ili plaža. Česta tema u njenom radu su migracije. Umetnica promišlja istorijske seobe naroda u odnosu na savremene migracije kao odnose kretanja ljudi i monumentalnih prostora koji neretko sugerišu na društvene, političke, pa i lične uzroke i svojstva tih pokreta. U ikonografskom smislu, to su mahom predstave velikih grupa ljudi u prirodi ili u spoljašnjem prostoru, na otvorenim teritorijama ili u pejzažima, navedeno je u najavnom tekstu.

U ciklusu slika “Stanice”, na kojem umetnica radi od 2019. godine, kretanje ljudi kao da je iznenada zaustavljeno u određenim enterijerima. Umetnica formira asocijativan odnos samog galerijskog prostora i slika, pojačavajući osećanje prisutnosti posetilaca u tom međuprostoru raspoređivanjem većeg broja klupa u slobodnom prostornu u odnosu sa eksponatima. Klupe ovde nisu postavljene samo kao funkcionalni mobilijar, već referišu na mesta zaustavljanja ili čekanja upućujići na taj način na slike kao prizore tranzitnih punktova. Instalacijom u prostoru potencira se ideja otuđenosti ljudi ne samo u odnosu na naslikane prizore, već i u odnosu na sam galerijski prostor, pa se takvim postupkom pojačava i dejstvo slikarskih prizora u prostoru, navedeno je u najavi izložbe za koju prateći tekst pišu Simona Ognjanović i Una Popović.